Hoppa till huvudinnehåll
Grön Flagg
Karika förskola
HJÄRNARP
februari 2020 - juni 2021
Skrolla ner

HÅLLBARHET PÅ SCHEMAT MED GRÖN FLAGG

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätter vi kunskap till direkt handling.

Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu! Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

Tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid – om vi agerar nu. Vi behöver ge lärare och elever i svenska skolor möjlighet att utveckla och omsätta sina kunskaper om hållbar utveckling, över flera ämnesområden.

På så vis skapas både förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad.

1/3

Konsumtion

Vi har jobbat med ett arbetsmaterial kring sopsamlarmonster. Vid detta tillfället träffade barnen Elli som är ett sopsamlamonster som samlar på energikällor och håller koll på alla energitjuvar. Barnen fick Januari månads uppgift från sopsamlaråret i uppgift att de skulle hjälpa Elli hitta alla energikällor på förskolan och vilka eventuella energitjuvar det fanns! De hittade massor av energikällor, markerade med lappar på både lampor, spisfläkt och kylskåp. De hittade även ett par energitjuvar tex tända lampor i tomma rum och sladdar som satt i uttag utan att ladda något.

För att ytterligare belysa vad som behöver energi flyttar bild på Elli runt i verksamheten och sätter sig på tex kylskåpet. Detta skapar samtal och tankar hos både barn och vuxna.

Genom detta vill vi få barnen medvetna om vad energi är, vad som behöver energi, vad som ger energi, att vi måste spara på energi och hur vi kan göra det. För att på sikt, genom barnens medvetande, bidra till hållbar utveckling och att vi är rädda om våra resurser.

Om man har lamporna tända hela tiden, då kommer det inte finnas någon el kvar.
Kraftiga saker som drar mycket el, dom kan ta slut på all el och det har hänt många gånger hos mig!
Att simma e energi och solen är energi. Solen lyser o ger energi till oss!
1/2

Källsortering

En dag gick vi till återvinningsstationen för att lägga vårt källsorterade avfall i containrarna där. Vi hade mest pappersförpackningar med oss eftersom vi just då arbetade med sopsamlarmonstret Pappis. Barnen turades om att dra vagnen dit.

Väl där gick vi runt och tittade på alla containrar - tittade på bilderna och läste vad det skulle vara i varje. Vi letade efter pappersförpackningar. När vi hittat den hjälptes barnen åt att slänga in alla förpackningar. Men rätt som det var dök det också upp något som inte var papper. Vi kom fram till att det var plast och fick slänga det i rätt container.

Under tiden pratade vi om att de förpackningar vi slängde i containrarna nu skulle kunna bli nya förpackningar, kanske en fruktlåda till Pappis.

På väg tillbaka hade vi sån tur att vi fick se en lastbil som lastade upp trädgårdsavfall på sitt flak. Detta skulle nog också köras till återvinningen...

1/2

Källsortering

Varje månad får vi ett nytt uppdrag av ett sopsamlarmonster som vi ska utföra. Efter genomfört uppdrag får vi en medalj! Under April månad fick vi ett uppdrag av Batman. Han samlar på batterier av alla dess slag och han ville ha hjälp med att hitta olika batteridrivna källor här på förskolan. Med hjälp av iPads gick barnen runt och dokumenterade vilka batterikällor vi hade. De fanns överallt! Bilderna skrevs ut och tillsammans gjorde vi ett collage där allt vi hittade samlades, det blev fullt på pappret! 
Uppdraget utfört, och medalj förtjänad?

1/2

Material på gården

I barngruppen med förskolans yngsta barn byter kontinuerligt ut material på vår utegård för att på så sätt inspirera barnen till nya lekar och utforskande. Oftast är det naturmaterial och återvinningsmaterial. Vi visar med detta att mycket material som andra kan se som skräp eller onödigt material faktiskt går att använda sig av och leka med. 

 

1/2

Mål kopplade till vår resa

Ur Läroplanen

Normer och värden
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
Omsorg, utveckling och lärande
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
Barns delaktighet och inflytande
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Mål kopplade till vår resa

Globala målen för hållbar utveckling

1/3

UTVÄRDERING

Hållbar utveckling

Vårt utvecklingsområde kring källsortering har gett barnen möjlighet att utveckla förståelse och medvetenhet för återanvändning, hur viktigt det är att använda befintliga resurser och inte slösa med jordens resurser. Vi anser att det är hållbar utveckling ur både ett ekologisk och ekonomiskt perspektiv. Vårt arbete har skapat medvetenhet hos både personal och barn.

UTVÄRDERING

Delaktighet och inflytande

Barnens intressen är så stort för allt vi gör. De inspireras lätt när vi pedagoger är engagerade och har deltagit med stort engagemang i våra aktiviteter. Barnen har tagit många egna initiativ till att återanvända och använda det material som erbjudits. De äldsta barnen har haft samrådsmöten lite då och då där de fått komma med sina åsikter och tankar kring det aktuella arbetsområdet. Vi har gjort tankekartor med deras tankar. Vår verksamhet bygger mycket på barnens intresse och vad de visar att de vill. De har tagit med sig vårt Grön Flagg arbete in i sina lekar. Sopsamlarmonsterna skapade mycket engagemang hos barnen och fick dem att samtala och diskutera med varandra. Barnen pratade mycket om vårt arbete hemma med familjen och spred både engagemang, glädje och medvetenhet till sina familjer.

UTVÄRDERING

Handlingskraft

Flera vårdnadshavare har berättat hur barnen hemma påtalat till exempel vikten av att släcka lampor osv för att det är en energitjuv. Det vi pratat om och arbetat med på förskolan för de vidare till hemmen och försöker påverka sin familj. Barnen samlar skräp på promenader, spontant, och är noga med att vi måste ta med det och slänga på rätt ställen. Barnen reagerar starkt när de ser skräp slängt i naturen.

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
02 juni 2021

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
02 juni 2021

Nu fortsätter resan mot nya mål, tillsammans med miljontals barn, unga och pedagoger runt om i världen.
Karika förskola | HJÄRNARP